About DepEd

 January 31, 2020 9:13 AM    Jun Patrick V. Balita


Novel Corona Virus Awareness


Alamin ang mga importanteng impormasyon ukol sa novel coronavirus (2019-nCoV)! Basahin ang FAQs at manatiling may-alam. Hatid sa inyo ng Department of Health. Huwag maniniwala sa fake news. Para sa karagdagang impormasyon, click here.